بانک لایه های اطلاعاتی GIS

محصولات فروشگاه

نقشه کاربری اراضی استان اردبیل

این شیپ فایل، انواع کاربری اراضی استان اردبیل را نشان می دهد برای تهیه ی نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید

نقشه کاربری اراضی استان چهار محال و بختیاری

این شیپ فایل، انواع کاربری اراضی استان چهار محال و بختیاری را نشان می دهد برای تهیه ی نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید

نقشه کاربری اراضی استان البرز

این شیپ فایل، انواع کاربری اراضی استان البرز را نشان می دهد برای تهیه ی نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید

نقشه زمین شناسی استان زنجان

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان زنجان می باشد

نقشه زمین شناسی استان یزد

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان یزد می باشد

نقشه زمین شناسی استان تهران

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان تهران می باشد

نقشه زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان می باشد

نقشه زمین شناسی استان سمنان

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان سمنان می باشد

نقشه زمین شناسی استان مازندران

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان مازندران می باشد

نقشه زمین شناسی استان مرکزی

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان مرکزی می باشد

نقشه زمین شناسی استان لرستان

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان لرستان می باشد

نقشه زمین شناسی استان کردستان

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان کردستان می باشد

نقشه زمین شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد

نقشه زمین شناسی استان خوزستان

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان خوزستان می باشد

نقشه زمین شناسی استان خراسان شمالی

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان خراسان شمالی می باشد

نقشه زمین شناسی استان خراسان رضوی

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان خراسان رضوی می باشد

نقشه زمین شناسی استان خراسان جنوبی

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان خراسان جنوبی می باشد

نقشه زمین شناسی استان کرمانشاه

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان کرمانشاه می باشد

نقشه زمین شناسی استان کرمان

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان کرمان می باشد

نقشه زمین شناسی استان ایلام

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان ایلام می باشد

زمین شناسی استان هرمزگان

این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان هرمزگان می باشد

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
دسته بندی اخبار
بلوک کد اختصاصی